Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

سامانه هوشمند ستنو نمایندگی می پذیرد: موقت ، عادی ، ویژه و انحصاری.


شرایط اولیه نمایندگی :

 1. دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. رعایت و تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی ایران
 3. رعایت شئونات اخلاقی و حجاب اسلامی
 4. نداشتن سوء پیشینه اخلاقی و کیفری
 5. توانمندی لازم جهت ارائه خدمات مناسب و تکریم ارباب رجوع
 6. رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی در محیط کار و ارائه خدمات
 7. داشتن مکان مشخص و قابل رهگیری و پیگیری
 8. پرداخت وجه الضمان طبق بند قرارداد
 9. تکمیل فرم درخواست اولیه و پذیرش روابط عمومی
 10. تکمیل فرم درخواست ثانویه و پذیرش آن طبق موارد مشخص شده
 11. عدم استفاده از هرگونه مواد دخانی توسط شخصیت های حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد و مسئول

شرایط اختصاصی ویژه هر نمایندگی :

 1.  شرایط نمایندگی موقت : داشتن زمان مناسب برای پذیرش حداقل 1عضو در سامانه (برحسب روز)

نکته 1: در این گروه افرادی که به صورت نیمه وقت یا پاره وقت در شرکت یا ارگان های دولتی و خصوصی استخدام بوده و در زمان یاد شده قابلیت پیگیری وظایف محوله را ندارند را شامل می شود.

نکته 2 : در صورتی که شخص یا شرکت مورد نظر نمایندگی موقت توانایی لازم را از لحاظ پرسنل مستقل و پیگیری داشته باشد.(در زمانی که شخص در محل کار دیگری قرار دارد) با توجه به نوع خدمات رسانی و گرفتن عضویت می تواند به نوع عادی ارتقا پیدا نمایید.

-       نکته 3 : جهت نمایندگی عادی و موقت شخصیت حقوقی نیاز و لازم نیست.  همچنین نمایندگی  باید توان پرداخت وجه الضمان در صورت بروز خسارت طبق قراداد را داشته باشد.( جهت اطلاعات این بخش به قسمت وجه الضمان مراجعه نمایید).

نکته 4 : نمایندگی موقت باید مورد تایید نمایندگی عادی و یا بالاتر قرارگیرد و در صورت عدم وجود نمایندگی عادی این امر توسط سامانه اصلی انجام می گیرد.

 1. شرایط نمایندگی عادی :

-          توانایی مدیریت نمایندگی موقت منطقه تعیین شده

-          دارای2 معرف قابل شناسایی (یکی از این معرف ها می تواند توسط کمیته بازرسی و یا نمایندگان دیگر هم رده باشد)

-          یکی از معرفان می تواند از نمایندگی سطح بالاتر باشد

-          معرف باید قابل شناسایی و پیگیری برای سامانه اصلی را داشته باشد

-          توانایی پرداخت وجه الضمان در صورت بروز خسارت

-          جهت اطلاعات این بخش به قسمت وجه الضمان مراجعه نمایید

-          داشتن شرایط اولیه (مراجعه شود به شرایط اولیه)

-          توانایی ثبت نام و خدمات رسانی 3 مشترک در روز

-          تکمیل روند پذیرش طبق تعریف انجام شده

-          دارای مکان مشخص جهت مراجعه نمایندگان موقت و مراجعین

-          دارای حداقل امکانات تعیین شده (مراجعه شود به قسمت امکانات)

-          توانایی پاسخگویی و مدیریت مشترکین تحت پوشش

-          توانایی مدیریت و ارتباط با ارگانها و موسسات و شرکت ها در حدود اختیارات (مراجع به حدود اختیارات)

 1. شرایط نمایندگی ویژه :

-          داشتن شرایط اولیه (مراجعه شود به شرایط اولیه)

-          تکمیل روند پذیرش طبق تعریف انجام شود

-          توانایی مدیریت نمایندگان عادی و موقت منطقه تعیین شده

-          توانایی پذیرش حداقل 8-5 عضو جدید و پاسخگویی و مدیریت مشترکین تحت پوشش

-          توانایی مدیریت نمایندگان عادی و موقت تحت پوشش

-          توانایی اختصاص زمان مناسب و تمام وقت جهت انجام امور

نکته : تمام کارهای انجام شده باید در مورد سامانه ستنو باشد و این نوع نمایندگی اجازه فعالیت دیگری ندارد.

-          توانایی پرداخت وجه الضمان در صورت بروز خسارت

نکته : جهت اطلاعات این بخش به قسمت وجه الضمان مراجعه شود.

-          دارای مکان مشخص جهت مراجعه کنندگان ، نمایندگان وقت و عادی

-          دارای مدارک معتبر و قابل پیگیری

-          دارای 3 معرف قابل شناسایی

نکته : بجای یکی از معرفین می توان از مجوزهای اخذ شده استفاده نمود.

-          توانایی ثبت شرکت جهت نمایندگی در صورت لزوم

-          توانایی مدیریت و ارتباط با ارگانها و موسسات در حدود اختیارات (مراجعه شود به حدود اختیارات)

 1. شرایط نمایندگی انحصاری :

-          دارای تمام شرایط نمایندگی ویژه با تغییرات زیر

-          توان اداره و نظارت بر کلیه نمایندگی ها

-          ثبت شرکت و یا موسسه جهت انجام نمایندگی

-          دارای پرسنل و تجهیزات مناسب جهت انجام نمایندگی (مراجعه شود به قسمت تجهیزات و امکانات)

-          دارای توانایی لازم جهت بازرسی و قسمت اداری و موارد مربوط به خدمات حمل ونقل مرتبط با سامانه

-          توانایی لازم جهت صدور اخذ مجوز جهت نمایندگی های تحت پوشش

-          توانایی لازم جهت برگزاری و هماهنگی با ارگانهای و شرکت ها و موسسات در حیطه کاری

-          عدم انجام فعالیت های غیر از سامانه

-          عدم گرفتن مشترکین بجز ایجاد نمایندگی

نحوه درآمد از عضویت:

 1. دریافت 50-30 درصد مبالغ عضویت افراد جدید.

نکته 1 : مقدار وجه انواع عضویت ها در قرارداد مشخص می باشد و نماینده مجاز به تخطی از آن  نمی باشد و در صورت لزوم جهت بازنگری به علت موارد مشخص شده (در بند مشتریان و مشترکین) مراتب باید بصورت کتبی توسط سامانه اعلام شده باشد(تحت نظارت نماینده انحصاری یا مرکزی)

مثال : جهت عضویت مشاغل عادی در حمل و نقل مبلغ 20000 هزار تومان تعیین شده که ممکن است این مبلغ در مکان های مختلف متفاوت باشد. درآمد حاصل از این عضویت 50 درصد و برای انواع عضویت 30 تا 50 درصد برای نمایندگی می باشد و این در صورتی است که عضویت برخی مشاغل با امکان خاص مبلغ تعیین شده بالغ بر 100 هزار تومان می باشد که بعنوان مثال سهم نمایندگی30 درصد مبلغ فوق می باشد و الی آخر.

نکته2 : هزینه ایجاد و ارسال برچسب های عضویت به نمایندگی بعهده نمایندگی انحصاری یا مرکزی می باشد.

     نمایندگی ها به ازای عضویت و ایجاد نمایندگی های جدید که خود باعث آن شده باشند اقدام به اخذ امتیاز                          

     می نمایندکه مقدار امتیاز و نحوه تبدیل آن به وجه نقد در قرارداد مشخص می شود.

نحوه درآمد متفرقه :

نکته 1 : مواردی که منجر به همکاری با ارگانها و موسسات و شرکت ها می شود (طبق شرح وظایف و اختیارات) شامل ایجاد امتیاز می گردد که در ابتدا بصورت موارد درج شده در قرارداد و یا بصورت توافقی بوده ولی بعد از ایجاد روال توسط قسمت امتیازات مشخص می گردد.

نکته 2 : مواردی که منجر به عقد قرارداد با ارگانها و موسسات و شرکت ها گردد بصورتی که درآمد مستقیم مالی داشته باشد ماند تبلیغات برروی سامانه و ... توافقی درآمد حاصل نمایندگی مشخص گردد بدیهی است بعد از ایجاد روال این امر توسط بخش امتیازات تعیین می گردد.

نکته 3 : درآمد حاصل از موارد غیر مربوط به سامانه، مربوط به خود نمایندگی است بصورتی که باعث ایجاد تعهد برای سامانه نگردد و باید این امر به کارفرما تفهیم گردد. بدیهی است نمایندگان ویژه و اختصاصی نمی توانند اقدام به گرفتن چنین کارهایی نمایند.

نحوه درآمد از ایجاد نمایندگی :

نحوه درآمد ایجاد نمایندگی (این روش برای 3 ماه تعیین شده و در آینده از طریق فرمول محاسبه خواهد شد).

درآمد حاصل از ایجاد نمایندگی در ماه اول :      50 درصد درآمد مجموع نمایندگی ها (از سهم سامانه)

درآمد حاصل از ایجاد نمایندگی در ماه دوم :       یک پنجم درآمد حاصل از مجموع سهم سامانه از نمایندگی ها

درآمد حاصل از ایجاد نمایندگی در ماه سوم :      یک نهم درآمد حاصل از مجموع سهم سامانه از نمایندگی ها       

درآمد حاصل از ایجاد نمایندگی در ماه چهارم :   یک دوازدهم درآمد حاصل از مجموع سهم سامانه از نمایندگی ها               

درآمد حاصل از ایجاد نمایندگی در ماه پنجم :    یک پانزدهم درآمد حاصل از مجموع سهم سامانه از نمایندگی ها              

شرح وظایف نمایندگی ها :

 1. عضویت و ثبت نام افراد، واحد صنفی، وسایل نقلیه، ارگانها و موسسات طبق تعرفه تعیین شده همراه بصورت حضوری (تا اطلاع ثانوی).
 2. تکمیل اطلاعات افراد عضو شده و ارسال آن به مرکز جهت ورود به سامانه ستنو.
 3. تایید اطلاعات اولیه افراد عضو شده.
 4. پیگیری و ایجاد نمایندگی های فعال زیر مجموعه.
 5. نصب و راه اندازی اولیه درگاه های ایجاد شده برای اعضاء.
 6. آموزش راه اندازی و استفاده از درگاه ها برای اعضاء .
 7. انجام و پیاده سازی تبلیغات عمومی با هماهنگی، لازم بذکراست هزینه این تبلیغات برخی بعهده مرکز یا نمایندگی اختصاصی است.
 8. انجام تبلیغاتی که باعث افزایش درآمد مستقیم و یا امتیاز مستقیم نمایندگی ها شود بعهده خود آنها می باشد.
 9. آموزش نمایندگی های تابع.
 10. رفع ایراد و مشکلات افراد عضو شده در سامانه و در صورت لزوم ارجاع به مرکز یا نمایندگی بالاتر.

وجه الضمان (نسخه موقت):

وجه الضمان بصورت سفته می باشد.

مبلغ آن در هنگام قرارداد مشخص می گردد (در حال حاضر).

این وجه فقط در موارد زیر قابل وصول می باشد:

1 -  افشای اطلاعات سامانه به افراد غیر مسئول.

2 -  فروش اطلاعات سامانه به افراد دیگر.

3 -  ایجاد خسارت به سامانه بصورتی که باعث آلودگی آن به انواع بدافزارها و یا ویروس ها شده باشد.

4-  انجام فعالیت های غیر مجاز بر بستر سامانه.

5-  عدم پرداخت سهم  دفتر مرکزی در زمان و شرایط  تعیین شده در قرارداد 

     6- انجام فعالیت های غیر تعریف شده و بدون هماهنگی و یا مشخص شده در شرح وظایف بصورتیکه باعث ایجاد تعهد و یا بدنامی این سامانه گردد.

7- برخوردهای نامناسب و عدم پشتیبانی کافی به ارباب رجوع و افراد عضو.

نکته : بدیهی است سامانه مرکز و یا نمایندگی بالاتر موظف به بررسی شکایات مطرح شده می باشد و نحوه نحوه رسیدگی به آن در موقع عقد قرارداد ذکر شده است بصورتیکه برخی برخی موجب تذکر برخی موجب فسخ قرارداد و برخی موجب وصول خسارت و جبران خسارت می گردد.

8ایجاد خسارت مالی به اقلام در اختیار از طرف مرکز بصورتی که نمایندگی تمام تلاش خود را برای حفظ آن انجام نداده باشد.

فرم دریافت نمایندگی سامانه ستنو:

فعالیت جهت اخذ نمایندگی ستنو کافی است پس از مطالعه شرایط ذکر شده در فوق فرم های زیر را با دقت مطالعه و به نشانی های ذکر شده در فرم ارسال نمائید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 19-03133399015 و 03133364984 تماس حاصل نمائید.